Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Cr.ภาพ/ชาญชัย

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ