Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 12.50 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 2(หนองบัว) และอสม. ร่วมออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และมารดาหลังคลอดบุตรในพื้นที่การดูแลของศูนย์ฯ2 เพื่อถามไถ่ถึงความเป็นอยู่ พร้อมให้กำลังใจและคำแนะนำในการดูแลตนเอง เพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้น

2

3

Cr.ภาพ : คุณนพ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ