Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “กฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ข้อระเบียบกฎหมายที่จะนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Cr.ภาพ : ชาญชัย สวัสดี และทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ