Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมประชุมสรุปผลการออกตรวจหอพัก เพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนของการขออนุญาตประกอบกิจการหอพัก การเปลี่ยนแปลง การต่อเติมหรือเพิ่มเติมหอพักและระเบียบหอพักให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลฯ

2

3

4

5

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ