Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สถานีกาชาดที่ 7 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเพพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี โดยมีนายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลฯ เป็นประธานในพิธี 
หลังจากนั้น ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ที่่กำลังจะมาถึงนี้...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ชาญชัย,กิตติยา/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ