Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 เมษายน 2562 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมซักซ้อมพิธีสมโภชเฉลิมฉลองในพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำโจ้ก” เพื่อเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษกในพิธีการ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ แหล่งน้ำโจ้ก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวส่วนราชการ ร่วมจัดเตรียมความพร้อมพิธีสมโภชเฉลิมฉลองในพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำโจ้ก” เพื่อเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษกในพิธีการ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่ 5-10 เมษายน 2562 ที่จะถึงนี้ ณ แหล่งน้ำโจ้ก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pr.08 กิตติยา
กิตติยา ข่าว
ชาญชัย ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ