Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกฯ , นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกฯ , นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , ผู้อำนวยการสำนักการช่างและเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจ เพื่อวางแผนและเตรียมการปรับปรุงพื้นที่สวน 11 ไร่ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ศูนย์เรือนเพาะชำ และศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นสถานที่ซ่อมบำรุงที่มีเครื่องมือทันสมัย สะดวกในการดูแลรักษา ที่พร้อมบริการประชาชนต่อไป...

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ภาพ : สุธีลาพร และ สยามกมล
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ