Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ร่วมงานในพิธี ฯ ดังกล่าว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาล ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

 

ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ