Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 เมษายน 2562 ณ ท่าน้ำวัดหลวง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อควาามเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นกล่าวต้อนรับและนำนักปั่น กล่าวประกาศเจตนารมย์สงกรานต์ปลอดภัยพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนปั่นจักรยานรณรงค์สงกรานต์ม่วนชื่น บ่สูบ บ่เมา เคารพกฎ ลดอุบัติเหตุ ซึ่งปั่นตามเส้นทางในเขตเทศบาลฯ และถนนเลี่ยงเมือง และสิ้นสุด ณ วัดทุ่งศรีเมือง ระยะทางประมาณ 23 ก.ม.โดยมีภาคีเครือข่าย และนักปั่นจักรยานกว่า 300 คนร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

33

34

35

Pr.04 ขนิษฐวดี
ขนิษฐวดี,กิตติยา,ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ