Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายนพพร เตชาวิวัฒบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมงานประเพณีทำบุญประจำปี เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ชุมชนศาลาหนองนาควาย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์
Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ