Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ ร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ณ ชมรมผู้สูงอายุ กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นในชุมชน...

2

3

4

5

6

7

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ