Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชอภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เวลา 17.19 - 21.30 น. ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Cr.ขอบคุณเจ้าของภาพทุกท่าน

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ