Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 เมษายน 2562  เวลา 13.30 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ และคณะอสม.ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ในพื้นที่รับผิดชอบงานส่งเสริมฯ เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ชุมชนนิคมสายกลาง

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ/ชาญชัย
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ