Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการแถลงข่าวงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน ร่วมกับ พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลฯ นางธนภร พูนเพิ่ม ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลฯ นายปนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจ.อุบลฯ และ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี

โดยในปีนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ มีแนวคิดให้จัดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน ณ บริเวณสะพานรัตนโกสินทร 200 ปีโดยจังหวัดอุบลฯ บูรณาการร่วมมือกับหลายภาคส่วนทั้ง ประปา ไฟฟ้า ตำรวจ อบจ. ททท. หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และเรียนเชิญผู้แทนจาก 3 ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว, กัมพูชา และเวียดนาม เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2562 โดยมอบหมายให้เทศบาลนครอุบลฯ จัดประดับตกแต่งซุ้มดอกไม้ ซุ้ม 4 ประเทศ และพ่นละอองน้ำ เพื่อความสดชื่น ณ บริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ในส่วนเทศบาลนครอุบลฯได้จัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ ดังนี้...

วันที่ 13 เมษายน 2562 
#พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง สรงน้ำอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง), พระอุบาลีคุณูปมาจารย์, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และศาลหลักเมือง

#พิธีอัญเชิญพระแก้วบุษราคัม ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 106 ชุมชน จากเทศบาลนครอุบลราชธานีและตัวแทนผู้สูงอายุจาก 25 อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ทุ่งศรีเมือง

วันที่ 14 เมษายน 2562 กิจกรรมงานตุ้มโฮม สงกรานต์ สูงวัย ใจเบิกบาน ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2562 มีการจัดเทศกาลอาหารสี่แผ่นดิน การออกร้านจำหน่ายอาหารอร่อยของภูมิภาคอินโดจีน ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ร้อมชุ่มฉ่ำเล่นน้ำปลอดภัย #ถนนดอกไม้และสายน้ำ  ณ ข้างทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Pr.08 กิตติยา
ขนิษฐาวดี/ข่าว
ชาญชัย/กิตติยา:ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ