Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย อำเภอวารินชำราบ ที่ครบรอบ 26 ปี เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจสำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตพื้นที่

2

3

4

5

Cr. ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : สยามกมล ชัยเรืองรัชต์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ