Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 2 - 16 พ.ค. 2562 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม

2

3

4

5

6

7

8

ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ