Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมตึกสาธารณสุข

2

3

4

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ