Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบนโยบายการดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ปี 2562 ซึ่งมี ตัวแทนชมรม/ชุมชน ที่ได้รับงบประมาณ ประเภทที่ 2 เข้าร่วมรับฟังนโยบายพร้อมรับมอบงบประมาณ จำนวน 69 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,801,750 บาท

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ/ข่าว : คุณ poompim

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ