Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ประธานการประชุมคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ประจำปี 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถให้ความช่วยเหลือราษฏรที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทันท่วงทีที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

Cr.ภาพ/ พลอยฐิชาภรณ์ , สิริยากร 
Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ