Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดการอบรม โครงการเตรียมความพร้อมไม่ต้องเดี๋ยว เผลอแป๊บเดียวก็สูงวัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมประชากร ใน 4 เรื่องคือ การมีสุขภาพดี มีเงินออม เตรียมความพร้อมบ้านปลอดภัย เตรียมกายใจสู่วัยสูงอายุ ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)ชั้น 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Cr.ภาพ/ชาญชัย
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ