Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม) และตัวแทนชุมชน ออกเยี่ยมให้กำลังใจ แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุในเขตชุมชนวัดป่าแสนอุดม

2

3

4

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชการ