Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ร่วมเสวนาโครงการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรมรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค Pioneering Innovator Network (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY) ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์
ภายในงานมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นความรู้ ประสพการณ์ทางธุรกิจ กลยุทธ์ต่างๆ ตลอดจนการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในหัวข้อ “Pioneering Innovators: The Transformer.” ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดศักยภาพของพื้นที่ ในเชิงพาณิชย์ จากประสพการณ์ของผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศได้ร่วมหารือกัน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pr.08 กิตติยา
กิตติยา.ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ