Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี มอบป้ายร้านค้าที่เข้าร่วม #โครงการ ร้านนี้ปลอดภัยไม่ใช่ภาชนะโฟม ณ ร้านคินิกุข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ซ.อุปลีสาน 6
โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบป้ายในครั้งนี้ด้วย โดยทางร้านได้จัดโปรโมชั่น โครงการยืดอกพกปิ่นโตมาเองลด5บาท เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.08 กิตติยา

กิตติยา.ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ