Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ เป็นประธานเปิดงาน " โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน/วัด/สถานศึกษา ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องหลักสุขาภิบาลอาหารเเละเพื่อให้ผู้บริโภคที่มารับบริการได้รับความปลอดภัยในการบริโภคเเละไม่เป็นโรคในระบบทางเดินอาหาร ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (ตลาดใหญ่)

2

3

4

5

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ