Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ถนนชยางกูร บริเวณหน้าโรงพยาบาลราชเวช เพื่อติดตามการดำเนินการดูดโคลนดูดสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุของน้ำท่วมขัง พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้อย่างยังยืนต่อไป

2

3

4

Pr03. ข่าว: ศุจินทรา 
ภาพ: คุณบราวน์
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ