Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.ณ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ โดยมีนายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 

หลังจากนั้น นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล กล่าวและให้โอวาท พนักงานเทศบาลฯ ในการร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมในองค์กร ให้สะอาด เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น และนำพนักงานระดมทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลนครอุบลฯ และบริเวณโดยรอบ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย,พลอยฐิชาภรณ์/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ