Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางกิมรวย แป้นทอง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “โครงการ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ในผู้สูงอายุ” ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล 3(ตลาดใหญ่) เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุให้มีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและอยู่อย่างมีสุขภาพที่ดี และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายแกนนำที่จะนำเอาความรู้ไปพัฒนาต่อยอดให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ