Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลและดูแลผู้ด้อยโอกาสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 ภาพ : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ