Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่1 มิถุนายน 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมี นางกิมรวย แป้นทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง ณ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 11

 12

 13

14

15

16

17

 18

19

20

21

22

 23

Pr.08 กิตติยา
กิตติยา.ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ