Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 05.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานมหกรรมว้นสามโลกโดยมีนางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายนักปั่นจักรยานกว่า 300 คัน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานและแปรอักษรเป็นภาพจักรยาน ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง

หลังจากนั้น ขบวนนักปั่นจักรยาน กว่า 300 คัน ปั่นเข้าในบริเวณกองบิน 21 ผ่านบ้านนาเมือง บ้านทุ่งบูรพา สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน และร่วมกิจกรรม วันสามโลก โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ร่วมกิจกรรม ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Pr.04 ขนิษฐวดี
ขนิษฐวดี ,พลอยฐิชาภรณ์/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ