Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรและบวงสรวงศาลหลักเมือง โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำประกอบพิธี ซึ่งมีพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มาร่วมพิธีอันสำคัญ ซึ่งการบวงสรวงหลักเมืองเป็นบอกกล่าวเจ้าที่เบิกบ้านเบิกเมือง เพื่อความรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นทุกถ้วนหน้า...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Cr. ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : พงศธร โชติมานนท์ และ สยามกมล ชัยเรืองรัชต์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ