Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “โครงการปลุกฮีโร่ในตัวคุณ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation ) และใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED (Automatic External Defibrillator)” ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลม่วงสามสิบ และทุกมูลนิธิของจังหวัดอุบลราชธานี มาสาธิตให้ความรู้แก่นักเรียนผู้เข้ารับการอบรม เพื่อจะได้นำความรู้ไปช่วยเหลือครอบครัวและคนอื่นอีกต่อไป...

2

3

4

5

6

7

8

Cr. ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : สยามกมล ชัยเรืองรัชต์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ