Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางกิมรวย แป้นทอง รองปลัดเทศบาล , นางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ซึ่งสนใจศึกษาดูงานในด้านระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Cr.ภาพ : สุวิทย์ พบลาภ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ