Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดโครงการอบรบโครงการปลุกฮีโร่ในตัวคุณ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation ) และใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED (Automatic External Defibrillator) โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์สงค์และโรงพยาบาลม่วงสามสิบ และทุกมูลนิธิของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรม ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือครอบครัวและคนอื่นอีกต่อไป ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

Cr.ภาพ/ nt achari
#pr 06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ