Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายศรัณย์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทนชุมชนบริเวณกุดปลาข่อ (วังสว่าง) เพื่อสำรวจวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง...

2

3

4

5

Cr.สยามกมล
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ