Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นางนันทิยา สระเเก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลฯ,หัวหน้าส่วนการบริหารงาน,เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลฯ ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องเเละน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ณ
1.ศูนย์บริการสาธารณสุข04
2.โรงไฟฟ้าเก่า(ชุมชนวัดใต้)
3.สำนักงานประกันสังคม
4.ห้วยม่วง(ร.รเบ็ญจะมะ1,2)

2

3

Pr03: ข่าว :ศุจินทรา
ภาพ: วัชราภรณ์/ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ