Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

2

3

4

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Cr. ภาพ/ ขนิษฐวดี , พลอยฐิชาภรณ์, ชาญชัย
Or. 06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ