Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศบาลนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลฯ กล่าวพบปะ มอบถุงยังชีพให้กับ อสม.ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) ที่ประสบภัยน้ำท่วม...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ