Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ชั้น 2 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2562 และร่างแผนดำเนินงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2

3

4

5

6

7

Cr.ภาพ/ข่าว : นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ