Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ และนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นำคณะจากเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมงานประเพณีห่อข้าวต้มลูกโยน ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า ณ วัดสุนทรนิวาส เทศบาลตำบลวัดประดู่ ซึ่งมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และร่วมรับประทานอย่างเป็นกันเอง...

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Cr.มะปราง สน.ศึกษา
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ