Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนคร อุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด “งานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ ลอยกระทง และประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2562” ต่อประธาน คือ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลนครอุบลราชธานี บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบต่อไป...

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

Cr.ภาพ : Pongsatorn Chotimanon และ ชาญชัย สวัสดี
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ