Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกฯแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ รับมอบผ้าห่มจาก คุณโน๊ตอุดม DTK ซึ่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 300 ผืน

2

3

Cr.วิภารัตน์
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ