Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.45 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธี “วันตำรวจ ประจำปี 2562” ณ บริเวณอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลฯ

2

3

4

5

6

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ