Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ เวลา 07.59 น. ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล นำทีมนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนตัวแทนเทศบาลฯ สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลฯเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทาง พร้อมกล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจทัพนักกีฬา โดยมีนายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกฯ ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยกับผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่งให้กำลังใจ

สำหรับนักกฬาเทศบาลนครอุบลฯ เข้าร่วมการแข่งขัน 6 รายการดังนี้
1.ฟุตซอล
2. กีฑา
3. เปตอง
4. เทเบิลเทนนิส
5. แบตมินตัน
6. หมากฮอส
#ร่วมส่งแรงเชียร์ให้กับทีมนักฬาเทศบาลนครอุบลฯ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Pr.04 ขนิษฐวดี
ขนิษฐวดี,ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ