Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิดงาน #วันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2562 (ปีที่ 12)
ในการนี้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ และพนักงานเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา โดยร่วมพิธีวางขันหมากเบ็ง และรับมอบประกาศเกียรติบัตรในการสนับสนุนการจัดงานฯ ณ ลานหม่อมเจียงคำ วัดสุทัศนาราม

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.คุณกุ้ง สน.ศึกษา
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ