Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี ,นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี,นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล ร่วมมอบชุดเครื่องนอน (หมอน,ผ้าห่มและมุ้ง) ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลฯ จำนวน 1,876 ครัวเรือน ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย,จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ