Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ พร้อมนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล และดร.มนตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ในระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง

2

3

4

5

6

7

Cr. @Noo Browny
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#พบเหตุเพลิงไหม้ เหตุสาธารณะภัย
แจ้งด่วน 045-245500 หรือ 199
ตลอด 24 ชม.