Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัด พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2562 ในระหว่าง วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของผู้สร้างบ้านแปงเมืองอุบลราชธานี และเสริมสร้างความรัก สามัคคี และภาคภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่งมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญเมืองแก่บรรพบุรุษจังหวัดอุบลราชธานี และพิธีปฏิบัติธรรม ณ ทุ่งศรีเมือง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดหลวง และบริเวณทุ่งศรีเมือง

เวลา 06.30 น. ประกอบพิธีไหว้พระเจ้าองค์หลวงและอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าคำผง ณ วัดหลวง

เวลา 07.00 น. เคลื่อนขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบโบราณจากวัดหลวงมายังบริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง

- เวลา 08.00 น. หน่วยงานทั้งองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชน ร่วมวางขันหมากเบ็ง

เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ว่าจังหวัดยโสธร และผู้ว่าจังหวัดอำนาจเจริญ วางขันหมากเบ็ง

เวลา 09.09 น. ประธานในพิธี จุดเทียนชัย ประกอบพิธีบวงสรวง เปลี่ยนผ้าแพร และสักการะด้วยมาลัยกรและวางขันหมากเบ็ง
ประธานกล่าวสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)พราหมณ์อ่านโองการและลั่นฆ้องชัย รำถวายมือ

เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นการแสดงออก ถึงความเคารพและกตัญญูต่อผู้ปกครองเมือง และบรรพบุรุษ ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดอุบลราชธานีในวันและเวลาดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045 – 246060 – 2 ต่อ 139 หรือ www.cityub.go.th

2

3

Cr.ภาพ Pongsatorn Chotimanon
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

#พบเหตุเพลิงไหม้แจ้งด่วน 045-245500 หรือ199 ตลอด 24 ชม.