Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกฯ , นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ร่วมมอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 244/7 และ244/8 (บ้านถิ่นขาม) ซ.เลี่ยงเมือง 3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นการเยียวยาในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจกับผู้อยู่อาศัยได้ใช้ชีวิตเป็นปกติต่อไป..

2

3

4

6

7

8

Cr.ภาพ : หน.ภัททิยาภรณ์ ใครบุตร และชาญชัย สวัสดี
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ