Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

01

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี ทุ่งศรีเมือง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลนครอุบลฯร่วมวางพวงมาลา และร่วมงาน "วันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี"

ในการนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี วันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี และมีผู้แทนชาวต่างชาติประกอบพิธีดำเนินการตามขั้นตอนสากล วางพวงมาลา อ่านสารสดุดี และกล่าวขอบคุณชาวอุบลราชธานี เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีที่ชาวอุบลมีต่อบรรพบุรุษของเขา...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pr.04 ขนิษฐวดี
จันทนิภา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

#แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด่วน 045-245500 หรือ 199